Chính sách bảo hành đổi trả

03/01/2018

CHÍNH SÁCH TRẢ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Chính sách Trả sản phẩm và dịch vụ của Pickupautozone.com quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG 

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại 

1.1 Sản phẩm

- Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

- Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất).

- Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

 

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

- Pickupautozone.com chấp nhận trả hàng đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận trả lại sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu.

- Không áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế trả hàng .

 

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG 

1. Điều kiện trả hàng:

- Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế trả hàng của Pickupautozone.com

- Sản phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu .

- Sản phẩm/dịch vụ còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).

- Sản phẩm không bị dơ bẩn.

- Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…) 

2. Thời gian áp dụng trả hàng 

-  Khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu trả lại(đối với các sản phẩm không trong danh mục hạn chế đổi trả,các danh mục không được phép trả lại của Pickupautozone.com,Autozone.Fun.

Chăm sóc khách hàng - Pickupautozone.com - Autozone.fun

BÌNH LUẬN
Sản phẩm nổi bật